Dagen rond de uitvaart

Stap voor stap

Stap voor stap begeleiden wij u bij alle beslissingen waar u voor komt te staan tijdens de dagen voor de uitvaart. Niet alles hoeft op de eerste dag besloten te worden. Door een juiste volgorde aan te brengen creëren wij rust en kunt u weloverwogen keuzes maken.

Direct na het overlijden

Als iemand thuis sterft belt u de (huis)arts. Wanneer de (huis)arts is geweest kunnen wij, samen met u, uw geliefde gaan verzorgen en eventueel thuis opbaren.
Op uw verzoek kunnen wij uw geliefde ook overbrengen naar onze rouwhuiskamer of een rouwcentrum. Ook dat doen we met alle zorg en aandacht.

Bij overlijden in een ziekenhuis of een instelling zal de verzorgende of verpleegkundige de procedure met u bespreken en eventueel verwijzen naar een uitvaartonderneming. U bent echter altijd vrij om een andere uitvaartonderneming, naar eigen keuze, in te schakelen.

Eerste gesprek

Na een eerste kennismaking nemen we de tijd om uw wensen, uw behoeften en de mogelijkheden met betrekking tot de te regelen uitvaart te inventariseren.
Tijdens deze eerste bespreking moeten er veel beslissingen worden genomen en maken wij onder meer afspraken over het rouwbezoek, locatie en tijd van de afscheidsviering en de condoleance, en eventueel een advertentie.
Als bekend is wat uw wensen zijn kunnen wij de beschikbaarheid van de mensen, middelen en locaties navragen. Zo ontstaat er een eerste beeld van de dag van de uitvaart.
Hierna kan de rouwbrief worden opgesteld. Wij kunnen u hier ideeën voor aanreiken.

Vervolggesprek

Afhankelijk van de wensen wordt in één of meer vervolggesprek(ken) aandacht besteed aan de inhoud en vormgeving van de uitvaart en de condoleance.
Wij nemen de uitvaart gedetailleerd met u door. Met elkaar bespreken we de aandachtspuntenlijst / checklist die u tijdens het eerste gesprek van ons ontvangen heeft. De dag vóór de uitvaart worden de puntjes op de i gezet.

Dag van de uitvaart

De dag is aangebroken waarop u met elkaar afscheid neemt van uw naaste. De uitvaartbegeleidster (uw vaste contactpersoon) zal u begeleiden en ervoor zorgen dat deze dag correct en respectvol verloopt.
Een tweede begeleidster van Ave Verum uitvaartzorg zorgt voor de voorbereidingen van de afscheidsbijeenkomst op locatie. Zij ontvangt familieleden en genodigden, verzorgt het condoleanceboek, reserveert stoelplaatsen, neemt bloemen aan en begeleidt de catering.

Na de uitvaart

Ongeveer twee weken na de uitvaart nemen we contact met u op voor een afrondend gesprek. Tijdens dat gesprek nemen wij de tijd om u te informeren over mogelijkheden en plaatsing van een grafsteen of monument, of indien van toepassing, over de mogelijkheden van asbestemming. Ook kunnen wij de dankbetuigingen voor u verzorgen.

Ave Verum uitvaartzorg
telefoon   026 - 361 24 14