Het levensverhaal tot leven laten komen

De invulling van de afscheidsviering bepaalt voor een belangrijk deel het persoonlijke karakter van de uitvaart. Wat wordt er gezegd of gedaan en door wie.
Door een "In Memoriam" of "levensloop" wordt er stilgestaan bij de betekenis en waarde die de gestorvene heeft.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het verwoorden van een "In Memoriam", dan kunnen wij u in contact brengen met een ritueelbegeleid(st)er.

Condoleance en samenzijn na de uitvaart

Meestal vindt de condoleance plaats op de begraafplaats of in het crematorium. U kunt ook voor een andere locatie kiezen, zoals uw eigen huis, een restaurant of een verenigingsgebouw.
Het karakter van de condoleance kunt u ook zelf bepalen. Gaat de voorkeur uit naar een formele rij of wilt u liever informeel samenzijn. In stilte of met muziek, met of zonder catering.

U kunt zelfs overwegen om de condoleance voorafgaand aan de uitvaart plaats te laten vinden.

U kunt hier verder naar Locaties
telefoon   026 - 361 24 14