Opbaring thuis of elders

In uw eigen vertrouwde omgeving geeft u uzelf de ruimte om op geheel eigen wijze afscheid te nemen. De opbaring kan op een geliefde (eigen) plek plaatsvinden; bijvoorbeeld in een atelier. Vaak kan er ook op een eigen kamer in het verzorgingshuis opgebaard worden.

Overbrenging naar de huiskamer van Ave Verum (of een andere locatie) kan (maar dat hoeft niet direct) na de verzorging gebeuren.

Thanatopraxie (lichte balseming)

Sinds 1 januari 2010 is in Nederland een lichte balseming toegestaan. Wij kunnen u hierover informeren en indien gewenst zorgen dat de overledene gebalsemd wordt door een erkende thanatopracteur. Het balsemen wordt gezien als een aanvulling op de huidige opbaarmogelijkheden, voor situaties waarin een langere periode overbrugd moet worden tussen overlijden en de uitvaart, of wanneer men geen koelelement wenst.


U kunt hier verder naar Begraven of cremeren
telefoon   026 - 361 24 14